Bio & biodynamická vína

Bio & biodynamická vína

Bio & biodynamická vína

 

Nemálo vinařů, včetně mnoha z nejvěhlasnějších, připravuje vína v bio kvalitě. Znamená to, mimo jiné, větší dřinu na vinohradech, neboť většina chemických pomocníků je zakázána. Znamená to též, že je limitovaný obsah sirných sloučenin, tradičního prostředku stabilizace a ochrany výsledného vína (a tedy, s nadsázkou, že „po bio vínech nebolí hlava“). Biodynamický způsob práce má ještě přísnější limity chemických a jiných zásahů do vinic a vín, navíc také nese komplexní přístup k práci, k němuž patří uzpůsobování jednotlivých úkonů k příhodným lunárním fázím apod. Podařená bio a biodynamická vína jsou živoucí a mohou se pyšnit ryzostí a velkou osobitostí. Jejich schopnost zrání nebývá ovlivněna. Pro bio i biodynamická vína existují certifikace, které můžeme (ale nemusíme) nalézt ne etiketě. Patří k nim evropská Bio značka či Ecocert. Důsledně biodynamická vína mohou být certifikována značkou Demeter. Tato označení znamenají, že jsou vinaři sledováni, zda ve svých praktikách splňují jejich normy.

 

Bio vína a „síra“

Je důležité zdůraznit, že bio nebo biodynamická vína neznamenají vína zcela bez sirných sloučenin - produkce, skladování i konzumace takových vín může být velmi specifická až obtížná. Bio a biodynamická vína dnes sirné sloučeniny většinou obsahují, avšak v omezeném množství. Často mají část ctností podařených vín zcela bez síry, ale bez jejich komplikací. Víno sírou nechráněné snáze tíhne k oxidaci, která se nejprve projevuje tmavnutím, jablečnými a kari notami, a při její přehnané míře víno začíná působit staře a nepříjemně. Podobně je tomu s tzv. těkavými kyselinami (acidité volatile), kterými se víno začíná přibližovat k octu – víno bez síry je náchylnější i k jejich rozvinutí. Octové aroma známe z případů, kdy necháme lahev červeného příliš dlouho otevřenou. Oxidaci zas většinou najdeme u příliš dlouho otevřených bílých. Vytvořit dobré a stabilní víno bez ochranného štítu síry, který mimochodem používali k uchovávání svých vín již Římané, si žádá značné vinařské umění, mnoho péče a pozornosti. Více a více vinařů je však v tom úspěšných, neboť víno obsahuje mnoho látek (patří k nim i třísloviny a některé kyseliny), kterými se dokáže chránit samo. Povedené víno bez síry je navíc k ctnostem své dané apelace a odrůdy velmi dobře pitelné, zdravé.

 

Stručně k historii a praktikám bio vinaření

Klasifikace bio a biodynamických vín se začala rozvíjet od 80tých let. Tento „staronový“ vinařský směr byl do jisté míry reakcí na intenzivní industrializaci a mechanizaci víno-tvorby. Nadužívání chemikálií a traktorů na vinohradech se mimo jiné ukázalo být nebezpečím pro životnost cenných půd i kvalitu výsledných vín. Novátorství bio vinařů je do velké míry krokem zpět, k ruční práci a k interpretaci vinařské práce jako usměrňování přirozených procesů a jistého dozoru nad nimi. Biodynamičtí, inspirovaní Rudolfem Steinerem, navíc zdůrazňují živoucí, ne zcela vypočitatelnou podstatu révy i výsledného vína. Vinicím v různé míře a dle potřeby dopřávají přírodní postřiky - podpůrné bylinné výluhy či postřiky dynamizované (roztok se rozvíří v měděných nádobách), které mají vinohrad nabudit k co nejlepší vitalitě, k interakci s okolní přírodou a v posledku ke kvalitním hroznům. Pro biodynamický přístup k vinaření je velmi podstatné vědomí, že u projevů révové vegetace i živoucích vín lze pozorovat vlivy fází lůny, postavení planet a jiných kosmických jevů. Biodynamičtí se s těmito jevy a jejich vlivem snaží vědomě pracovat a vykonávat všechny úkony v nejpříhodnější čas.

 

Jak na biodynamická vína?

Rozhodně není třeba se biodynamických vín bát, jakkoliv se můžou zdát ony vinařské praktiky obskurní. Mnoho z nejceněnějších vín vzniká právě tímto způsobem. Zmiňme např. burgundskou Romanée-Conti, zřejmě nejžádanější víno planety. Biodynamická vína oproti konvečním znamenají více práce vinařovi, což je často reflektováno vyšší cenou. Hrozí těmto vínům také jistá „náladovost“, daná jejich živoucím charakterem. Jakkoliv nás dobrá biodynamická vína zklamou málokdy, jest nejlépe biodynamické víno otevřít v příhodný den dle biodynamického kalendáře.

Kontaktujte nás:


+420 720 151 667

Navštivte nás:

Wine Society s.r.o
Korunní 21
120 00 Praha 2
Po – Pá
otevřeno dle akcí a předchozí domluvy